“Een mens verliest de meeste tijd met niets doen”

Hans de Vries

Lopende Projecten

logo sw_mailing

Transformatie Stichting Welzijn

Het is de bedoeling dat Stichting Welzijn Leerdam en Zederik proactief gaat bijdragen aan de kanteling binnen het sociaal domein. Dit gaat ze doen door

 • Mensen en hun netwerk te versterken om in hun kracht te komen
 • Te verbinden en samen te werken
 • Netwerken te organiseren en faciliteren rondom mensen en maatschappelijke vragen
 • Resultaatgericht te werken

De implementatie vindt plaats vanaf januari 2016.

netwerksupport

Oprichten Netwerksupport

Smeenk Zorginnovatie is i.s.m. een aantal partners bezig met de oprichting van Netwerksupport. Netwerksupport gaat zich richten op het inzetten van netwerkcoaching bij werkende mantelzorgers.
 Dit met als doel overbelasting en uitval te voorkomen en de ervaren kwaliteit van leven te verhogen. Begin 2016 starten een aantal pilots.

Logo_zorhuiskedichem_web

Opzetten Zorghuis Kedichem

Smeenk Zorginnovatie is als vrijwilliger en inwoner van Kedichem i.s.m. dorpsgenoten bezig met het opzetten van een zorghuis. Dit huis is bedoeld om de sociale cohesie in het dorp te bevorderen en respijtzorg te kunnen bieden aan overbelaste mantelzorgers uit de directe omgeving. Het unieke van dit concept is dat de zorg wordt gegeven door gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers die de taken overnemen van de mantelzorgers. De eigen huisarts en wijkverpleging blijven de professionele zorg geven.

  • Contactgegevens

   SMEENK Zorginnovaties
   Lingedijk 33
   4247 EE Kedichem

   M: 06-51246866
   E: info@smeenkzorginnovaties.nl

  • Contact us