“Het pad naar succes en het pad naar falen zijn bijna exact dezelfde paden.”

Colin R. Davis

Afgeronde projecten

logo-smeenk

Extramuraliseren kennis en kunde verpleeghuis bij het Parkhuis te Dordrecht, april – oktober 2014

In deze opdracht is Smeenk Zorginnovatie bezig geweest met het verbinden van de kracht van het Parkhuis inzake dementie aan de behoefte van thuis wonenden mensen met dementie. Gekozen is voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde bij de huisarts ter ondersteuning bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze specialist neemt deel aan het MDO van de huisarts waar kwetsbare ouderen worden besproken. Op basis hiervan kunnen gespecialiseerde professionals vanuit het verpleeghuis de client en diens mantelzorger(s) thuis ondersteunen met als doel om zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.

IYZf-zVW

Onderzoek draagvlak melden transmurale incidenten bij Stichting Drechtzorg te Dordrecht, april – juni 2014

In dit project heeft Smeenk Zorginnovatie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en het draagvlak voor een transmuraal systeem voor het melden van incidenten in de schakels tussen de zorgketen in de regio Waardenland. Doelstelling van dit instrument is om onvolkomenheden in de zorgketen in beeld te krijgen en te verbeteren.

wielborgh

Ontwikkelen vernieuwd servicepakket bij de Wielborgh te Dordrecht, april – juli 2014

Bij deze opdracht heeft Smeenk Zorginnovatie zich bezig gehouden met het ontwikkelen en vermarkten van een vernieuwd particulier zorg- en servicepakket waarmee ouderen en/of mensen met een beperking verantwoord zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Untitled-1

Strategie sessie voor Linges Zorglandgoed, april 2014

Smeenk Zorginnovatie heeft een sessie begeleid met relevante stakeholders van Linges Zorglandgoed met als doel de kernwaarden te bepalen en uit te werken t.b.v. het opstellen van de missie, visie en strategie.

SWOGB_logo

Lezingen slimme zorg bij Stichtingen Welzijn (Stichting Welzijn Ouderen Boxmeer en Servanda), voorjaar 2014

Smeenk Zorginnovatie heeft lezingen gehouden voor ouderen over de inzet van slimme zorg met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hulpmiddelen en domotica oplossingen in huis.

  • Contactgegevens

   SMEENK Zorginnovaties
   Lingedijk 33
   4247 EE Kedichem

   M: 06-51246866
   E: info@smeenkzorginnovaties.nl

  • Contact us