“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.”

Steve Jobs

Waarom Smeenk Zorginnovatie?
“Mensen in hun kracht en regie op resultaat”

Heeft u een beslissende rol binnen een zorg- of welzijnsinstelling? Dan ziet u zich waarschijnlijk geconfronteerd met uitdagingen zoals:
 • Met welke innovaties speel ik in op nieuwe vragen?
 • Hoe creëer ik meerwaarde voor stakeholders?
 • Welke krachten van mensen en instellingen kan ik benutten?
 • Op welke wijze kan ik informele zorg inzetten?
 • Welke technologie helpt om slim zorg te verlenen?

Missie en Visie

Smeenk Zorginnovatie is een onafhankelijk adviesbureau met één passie: het ontwikkelen en implementeren van innovaties op basis van ‘meerwaarde voor iedereen’. Ze realiseert haar passie door het organiseren van netwerken rondom (kwetsbare) burgers en maatschappelijke thema’s, co-creatie/productie d.w.z. het samen bedenken en realiseren van oplossingen en het creëren van meerwaarde voor alle stakeholders. Smeenk zorginnovatie helpt u en uw medewerkers om vanuit samenwering en netwerken proactief in te spelen op nieuwe trends.

Pijlers van deze visie zijn:

 • Vraag van de (kwetsbare) burger en omgeving is startpunt
 • Verbinden en versterken van de kracht van mensen
  (burgers en professionals) en instellingen
 • Samenwerken in netwerkverband
 • Co-creatie/productie en innovatie
 • Inzet van informele zorg
 • Gebruik van technologie (ehealth/domotica)
 • Verbinden van professionele en informele zorgnetwerken
Visie

Meerwaarde

 • Eigentijdse visie en aanpak
 • Innovatief en praktisch
 • Samenwerking en netwerkbenadering
 • Meerwaarde voor iedereen
 • Betere service voor minder gel
Meerwaarde
  • Contactgegevens

   SMEENK Zorginnovaties
   Lingedijk 33
   4247 EE Kedichem

   M: 06-51246866
   E: info@smeenkzorginnovaties.nl

  • Contact us